Info

25 minuter

Praktiska tips och funderingar om investeringar, utveckling, utbildning, karriär, att lyckas och bli lycklig. Hedgefondförvaltaren Syding och homeostaskrossaren Sunström blandar empiri och filosofi om investeringar, samhälle, teknik mm.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
25 minuter
2023
November
August
July
March
January


2022
September
August
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
July
June
March
February
January


2020
November
September
July
June
May
April
February


2019
November
October
September
August
May
April
February
January


2018
December
November
July
June
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: December, 2021
Dec 20, 2021
När ska man byta projekt?
Ska man byta projekt?
Vad gör det värt det att ge sig in i ett nytt projekt? 
 
Detta är ett komplext ämne utan tydliga svar. Så det gäller att ställa rätt frågor och hitta sina prioriteringar.
 
Vissa är för upptagna med jobb och saknar hobbier eller fritidsintressen. Andra har för många saker på gång, stöter på konflikterande agendor, och når därför sällan "critical mass" med sina arbetsprojekt.
 
Vad är du ute efter? Nöje eller nytta?
 
Fyra praktiska frågor:
  • Vad kommer detta ge för mervärde? I form av intäkter, nätverk, ha kul, övriga perks?
  • Hinner du? Man har bara 2-8 effektiva timmar per dag.
  • Går det att göra 80% på under en månad och ändå få tillbaka något signifikant över lång sikt? 
  • Vad är alternativkostnaden?
www.25minuter.se
 
***
Maila dina bästa tankar & tips inför 2022: investering, personlig utveckling, plan - till 25minuter@gmail.com 
Dec 13, 2021

Kärnfull.se erbjuder el via kärnkraft. Du kan läsa mer på deras hemsida: https://www.karnfull.se/

Timestamps för avsnittet:

00:00 - Intro
02:36 - Vad är taxonomibeslutet om kärnkraft och hur gör EU-kommissionen sin utvärdering
07:12 - Kärnkraft i jämförelse med kol och sol
09:22 - Vad innebär taxonomin för oss i praktiken?
10:07 - Första kärnkraftsobligationen med hållbarhetsstämpel
12:09 - Johns investeringar inom uransektorn
13:38 - Uran och naturgas klumpas ihop i media
14:50 - Hur kommer kärnkraftsektorn utvecklas? Stora reaktorer och SMR
20:46 - Kärnkraftsavfall är inte farligt
23:12 - Kolkraft är bland det mest radioaktiva som finns
25:10 - Sverige kommer bli det 2:a landet i världen med godkänt slutförvar av kärnbränsle
28:32 - Varför startades kärnfull?
30:38 - Hur snabb är tillväxttakten?
31:32 - Fördelen med timbaserade elavtal
33:24 - Hur är tillväxten kassaflödesmässigt?
34:36 - Kommer en framtida börsnotering?

1